Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Kommissionens meddelande till europaparlamentet, rådet, [...] Utvärdering av det prioriterade temaområdet Informationssamhällets teknik i sjätte ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration, KOM(2008) 533 slutlig
FP6

Kommissionens meddelande till europaparlamentet, rådet, [...] Utvärdering av det prioriterade temaområdet Informationssamhällets teknik i sjätte ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration, KOM(2008) 533 slutlig

Funded under: FP6-IST
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top