Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni Teatis Nõukogule Ja Euroopa Parlamendile: Rahvusvahelist Teadus- Ja Tehnoloogiakoostööd Käsitlev Euroopa Strateegiline Raamistik, KOM(2008) 588 lõplik
FP7

Komisjoni Teatis Nõukogule Ja Euroopa Parlamendile: Rahvusvahelist Teadus- Ja Tehnoloogiakoostööd Käsitlev Euroopa Strateegiline Raamistik, KOM(2008) 588 lõplik

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (70501)

Record Number: 9677 / Last updated on: 2008-01-12
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top