Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande Från Kommissionen Till Rådet Och Europaparlamentet: En Strategisk Europeisk Ram För Internationellt Vetenskapligt Och Tekniskt Samarbete, KOM(2008) 588 slutlig
FP7

Meddelande Från Kommissionen Till Rådet Och Europaparlamentet: En Strategisk Europeisk Ram För Internationellt Vetenskapligt Och Tekniskt Samarbete, KOM(2008) 588 slutlig

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (70501)

Record Number: 9677 / Last updated on: 2008-01-12
Category: comDocument