Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse Fra Kommissionen Til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske Og Sociale Udvalg Og Regionsudvalget: Meddelelse om fremtidige net og internettet, KOM(2008) 594 endelig
FP7

Meddelelse Fra Kommissionen Til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske Og Sociale Udvalg Og Regionsudvalget: Meddelelse om fremtidige net og internettet, KOM(2008) 594 endelig

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (86939)

Record Number: 9678 / Last updated on: 2008-01-12
Category: comDocument