Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni Teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- Ja Sotsiaalkomiteele Ning Regioonide Komiteele: Teatis tuleviku võrkude ja Interneti kohta, KOM(2008) 594 lõplik
FP7

Komisjoni Teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- Ja Sotsiaalkomiteele Ning Regioonide Komiteele: Teatis tuleviku võrkude ja Interneti kohta, KOM(2008) 594 lõplik

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (86939)

Record Number: 9678 / Last updated on: 2008-01-12
Category: comDocument