Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mededeling Van De Commissie Aan Het Europees Parlement, De Raad, Het Europees Economisch En Sociaal Comité En Het Comité Van De Regio's: Mededeling over toekomstige netwerken en het internet, COM(2008) 594 definitief
FP7

Mededeling Van De Commissie Aan Het Europees Parlement, De Raad, Het Europees Economisch En Sociaal Comité En Het Comité Van De Regio's: Mededeling over toekomstige netwerken en het internet, COM(2008) 594 definitief

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (86939)

Record Number: 9678 / Last updated on: 2008-01-12
Category: comDocument