Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande Från Kommissionen Till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska Och Sociala Kommittén Och Regionkommittén: meddelande om framtida nätverk och Internet, KOM(2008) 594 slutlig
FP7

Meddelande Från Kommissionen Till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska Och Sociala Kommittén Och Regionkommittén: meddelande om framtida nätverk och Internet, KOM(2008) 594 slutlig

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (86939)

Record Number: 9678 / Last updated on: 2008-01-12
Category: comDocument