Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet, det europæiske [...]: om udnyttelse af informations- og kommunikationsteknologien til at lette overgangen til en energieffektiv, kulstoffattig økonomi, KOM(2009) 111 endelig
FP7

Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet, det europæiske [...]: om udnyttelse af informations- og kommunikationsteknologien til at lette overgangen til en energieffektiv, kulstoffattig økonomi, KOM(2009) 111 endelig

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (54923)

Record Number: 9741 / Last updated on: 2009-01-05
Category: comDocument