Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis euroopa parlamendile, nõukogule, euroopa majandus- ja [...]: info- ja sidetehnoloogia aktiveerimise kohta, et hõlbustada üleminekut energiatõhusale ja vähem CO2-heiteid tekitavale majandusele, KOM(2009) 111 lõplik
FP7

Komisjoni teatis euroopa parlamendile, nõukogule, euroopa majandus- ja [...]: info- ja sidetehnoloogia aktiveerimise kohta, et hõlbustada üleminekut energiatõhusale ja vähem CO2-heiteid tekitavale majandusele, KOM(2009) 111 lõplik

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (54923)

Record Number: 9741 / Last updated on: 2009-01-05
Category: comDocument