Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto euroopan parlamentille, neuvostolle, euroopan talous- ja [...]: tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntämisestä siirtymisessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen, KOM(2009) 111 lopullinen
FP7

Komission tiedonanto euroopan parlamentille, neuvostolle, euroopan talous- ja [...]: tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntämisestä siirtymisessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen, KOM(2009) 111 lopullinen

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (54923)

Record Number: 9741 / Last updated on: 2009-01-05
Category: comDocument