Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till europaparlamentet [...]: om att utnyttja informations- och kommunikationsteknik för att underlätta övergången till en energieffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp, KOM(2009) 111 slutlig
FP7

Meddelande från kommissionen till europaparlamentet [...]: om att utnyttja informations- och kommunikationsteknik för att underlätta övergången till en energieffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp, KOM(2009) 111 slutlig

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (54923)

Record Number: 9741 / Last updated on: 2009-01-05
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top