Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet, rådet, det europæiske økonomiske og sociale udvalg og regionsudvalget: IKT-infrastruktur til e-videnskab, KOM(2009) 108 endelig
FP7

Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet, rådet, det europæiske økonomiske og sociale udvalg og regionsudvalget: IKT-infrastruktur til e-videnskab, KOM(2009) 108 endelig

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (62335)

Record Number: 9742 / Last updated on: 2009-01-05
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top