Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis euroopa parlamendile, nõukogule, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele: E-teaduse info- ja sidetehnoloogia infrastruktuurid, KOM(2009) 108 lõplik
FP7

Komisjoni teatis euroopa parlamendile, nõukogule, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele: E-teaduse info- ja sidetehnoloogia infrastruktuurid, KOM(2009) 108 lõplik

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (62335)

Record Number: 9742 / Last updated on: 2009-01-05
Category: comDocument