Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto euroopan parlamentille, neuvostolle, euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Tieto- ja viestintätekniikka tieteen palveluksessa, KOM(2009) 108 lopullinen
FP7

Komission tiedonanto euroopan parlamentille, neuvostolle, euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Tieto- ja viestintätekniikka tieteen palveluksessa, KOM(2009) 108 lopullinen

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (62335)

Record Number: 9742 / Last updated on: 2009-01-05
Category: comDocument