Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto euroopan parlamentille, neuvostolle, euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Tieto- ja viestintätekniikka tieteen palveluksessa, KOM(2009) 108 lopullinen
FP7

Komission tiedonanto euroopan parlamentille, neuvostolle, euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Tieto- ja viestintätekniikka tieteen palveluksessa, KOM(2009) 108 lopullinen

Funded under: FP7-ICT
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top