Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mededeling van de commissie aan het europees parlement, de raad, het europees economisch en sociaal comité en het comité van de regio's: ICT-infrastructuren voor e-wetenschap, COM(2009) 108 definitief
FP7

Mededeling van de commissie aan het europees parlement, de raad, het europees economisch en sociaal comité en het comité van de regio's: ICT-infrastructuren voor e-wetenschap, COM(2009) 108 definitief

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (62335)

Record Number: 9742 / Last updated on: 2009-01-05
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top