Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska coh sociala kommittén och regionkommittén: IKT-infrastruktur för e-vetenskap, KOM(2009) 108 slutlig
FP7

Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska coh sociala kommittén och regionkommittén: IKT-infrastruktur för e-vetenskap, KOM(2009) 108 slutlig

Funded under: FP7-ICT
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top