Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till rådet och europaparlamentet - Bättre tillgång till IKT på landsbygden {SEC(2009) 254}, KOM(2009) 103 slutlig
FP7

Meddelande från kommissionen till rådet och europaparlamentet - Bättre tillgång till IKT på landsbygden {SEC(2009) 254}, KOM(2009) 103 slutlig

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (57305)

Record Number: 9743 / Last updated on: 2009-01-05
Category: comDocument