Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet, rådet, det europæiske økonomiske og sociale udvalg [...]: En europæisk strategi for forskning, udvikling og innovation på ikt-området: Øget indsats og effektivitet, KOM(2009) 116 endelig
FP7

Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet, rådet, det europæiske økonomiske og sociale udvalg [...]: En europæisk strategi for forskning, udvikling og innovation på ikt-området: Øget indsats og effektivitet, KOM(2009) 116 endelig

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (49674)

Record Number: 9744 / Last updated on: 2009-01-05
Category: comDocument