Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis euroopa parlamendile, nõukogule, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning [...]: Info- ja sidetehnoloogia teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia Euroopas: suurendame panuseid, KOM(2009) 116 lõplik
FP7

Komisjoni teatis euroopa parlamendile, nõukogule, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning [...]: Info- ja sidetehnoloogia teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia Euroopas: suurendame panuseid, KOM(2009) 116 lõplik

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (49674)

Record Number: 9744 / Last updated on: 2009-01-05
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top