Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, [...]: En strategi för europeisk forskning, utveckling och innovation inom området informations- och kommunikationsteknik: Höjda insatser, KOM(2009) 116 slutlig
FP7

Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, [...]: En strategi för europeisk forskning, utveckling och innovation inom området informations- och kommunikationsteknik: Höjda insatser, KOM(2009) 116 slutlig

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (49674)

Record Number: 9744 / Last updated on: 2009-01-05
Category: comDocument