Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Lõpparuanne ühenduse haridusvaldkonna tegevusprogrammi ja kutseõppe tegevusprogrammi teise etapi ning info- ja sidetehnoloogiate tõhusa Euroopa haridus- ja koolitussüsteemidesse integreerimise mitmeaastase [...], KOM(2009) 159 lõplik
FP7

Lõpparuanne ühenduse haridusvaldkonna tegevusprogrammi ja kutseõppe tegevusprogrammi teise etapi ning info- ja sidetehnoloogiate tõhusa Euroopa haridus- ja koolitussüsteemidesse integreerimise mitmeaastase [...], KOM(2009) 159 lõplik

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (74448)

Record Number: 9809 / Last updated on: 2009-06-14
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top