Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Eindverslag over de tenuitvoerlegging en het effect van de tweede fase van de communautaire actieprogramma's op het gebied van onderwijs en beroepsopleiding en het meerjarenprogramma voor de doeltreffende [...], COM(2009) 159 definitief
FP7

Eindverslag over de tenuitvoerlegging en het effect van de tweede fase van de communautaire actieprogramma's op het gebied van onderwijs en beroepsopleiding en het meerjarenprogramma voor de doeltreffende [...], COM(2009) 159 definitief

Funded under: FP7-ICT
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top