Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Slutrapport om genomförandet och effekterna av den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram inom utbildning och yrkesutbildning samt det fleråriga programmet för en effektiv integrering av informations- och [...], KOM(2009) 159 slutlig
FP7

Slutrapport om genomförandet och effekterna av den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram inom utbildning och yrkesutbildning samt det fleråriga programmet för en effektiv integrering av informations- och [...], KOM(2009) 159 slutlig

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (74448)

Record Number: 9809 / Last updated on: 2009-06-14
Category: comDocument