Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis euroopa parlamendile [...] elutähtsa sideinfrastruktuuri kaitse kohta �Euroopa kaitsmine laiaulatuslike küberrünnakute ja häirete eest: valmisoleku, turvalisuse ja vastupidavuse suurendamine�, KOM(2009) 149 lõplik
FP7

Komisjoni teatis euroopa parlamendile [...] elutähtsa sideinfrastruktuuri kaitse kohta �Euroopa kaitsmine laiaulatuslike küberrünnakute ja häirete eest: valmisoleku, turvalisuse ja vastupidavuse suurendamine�, KOM(2009) 149 lõplik

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (63924)

Record Number: 9810 / Last updated on: 2009-06-14
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top