Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto [...] elintärkeiden tietoinfrastruktuureiden suojaamisesta �Euroopan suojaaminen laajoilta tietoverkkohyökkäyksiltä ja -häiriöiltä: valmiuden, turvallisuuden ja sietokyvyn parantaminen�, KOM(2009) 149 lopullinen
FP7

Komission tiedonanto [...] elintärkeiden tietoinfrastruktuureiden suojaamisesta �Euroopan suojaaminen laajoilta tietoverkkohyökkäyksiltä ja -häiriöiltä: valmiuden, turvallisuuden ja sietokyvyn parantaminen�, KOM(2009) 149 lopullinen

Funded under: FP7-ICT
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top