Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto [...] elintärkeiden tietoinfrastruktuureiden suojaamisesta �Euroopan suojaaminen laajoilta tietoverkkohyökkäyksiltä ja -häiriöiltä: valmiuden, turvallisuuden ja sietokyvyn parantaminen�, KOM(2009) 149 lopullinen
FP7

Komission tiedonanto [...] elintärkeiden tietoinfrastruktuureiden suojaamisesta �Euroopan suojaaminen laajoilta tietoverkkohyökkäyksiltä ja -häiriöiltä: valmiuden, turvallisuuden ja sietokyvyn parantaminen�, KOM(2009) 149 lopullinen

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (63924)

Record Number: 9810 / Last updated on: 2009-06-14
Category: comDocument