Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen [...] om skydd av kritisk informationsinfrastruktur "Skydd mot storskaliga it-attacker och avbrott: förbättrad beredskap, säkerhet och motståndskraft i Europa", KOM(2009) 149 slutlig
FP7

Meddelande från kommissionen [...] om skydd av kritisk informationsinfrastruktur "Skydd mot storskaliga it-attacker och avbrott: förbättrad beredskap, säkerhet och motståndskraft i Europa", KOM(2009) 149 slutlig

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (63924)

Record Number: 9810 / Last updated on: 2009-06-14
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top