Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Hvidbog om modernisering af ikt-standardiseringen i EU - vejen frem, KOM(2009) 324 endelig

Funded under: FP7-ICT
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top