Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet, det europæiske økonomiske og sociale udvalg og regionsudvalget: Europæisk partnerskab om en indsats mod kræft, KOM(2009) 291 endelig
FP7

Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet, det europæiske økonomiske og sociale udvalg og regionsudvalget: Europæisk partnerskab om en indsats mod kræft, KOM(2009) 291 endelig

Funded under: FP7-ENVIRONMENT

Download application/pdf (67597)

Record Number: 9852 / Last updated on: 2009-07-22
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top