Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele: Vähktõve vastu võitlemise meede: Euroopa partnerlus, KOM(2009) 291 lõplik
FP7

Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele: Vähktõve vastu võitlemise meede: Euroopa partnerlus, KOM(2009) 291 lõplik

Funded under: FP7-ENVIRONMENT

Download application/pdf (67597)

Record Number: 9852 / Last updated on: 2009-07-22
Category: comDocument