Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om åtgärder mot cancer: ett europeiskt partnerskap, KOM(2009) 291 slutlig
FP7

Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om åtgärder mot cancer: ett europeiskt partnerskap, KOM(2009) 291 slutlig

Funded under: FP7-ENVIRONMENT

Download application/pdf (67597)

Record Number: 9852 / Last updated on: 2009-07-22
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top