Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet, rådet, det europæiske økonomiske og sociale udvalg og regionsudvalget: Tingenes internet - en EU-handlingsplan, KOM(2009) 278 endelig
FP7

Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet, rådet, det europæiske økonomiske og sociale udvalg og regionsudvalget: Tingenes internet - en EU-handlingsplan, KOM(2009) 278 endelig

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (64896)

Record Number: 9853 / Last updated on: 2009-07-22
Category: comDocument