Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis euroopa parlamendile, nõukogule, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele: Asjade Internet - Euroopa tegevuskava, KOM(2009) 278 lõplik
FP7

Komisjoni teatis euroopa parlamendile, nõukogule, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele: Asjade Internet - Euroopa tegevuskava, KOM(2009) 278 lõplik

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (64896)

Record Number: 9853 / Last updated on: 2009-07-22
Category: comDocument