Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mededeling van de commissie aan het europees parlement, de raad, het europees economisch en sociaal comite en het comite van de regio's: Het internet van de dingen - Een actieplan voor Europa, COM(2009) 278 definitief
FP7

Mededeling van de commissie aan het europees parlement, de raad, het europees economisch en sociaal comite en het comite van de regio's: Het internet van de dingen - Een actieplan voor Europa, COM(2009) 278 definitief

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (64896)

Record Number: 9853 / Last updated on: 2009-07-22
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top