Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén :Sakernas Internet - En handlingsplan för Europa, KOM(2009) 278 slutlig
FP7

Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén :Sakernas Internet - En handlingsplan för Europa, KOM(2009) 278 slutlig

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (64896)

Record Number: 9853 / Last updated on: 2009-07-22
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top