Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Meddelande från kommissionen till europaparlamentet och rådet: Förvaltning av Internet - framtida åtgärder, KOM(2009) 277 slutlig

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (51285)

Record Number: 9854 / Last updated on: 2009-07-22
Category: comDocument