Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto neuvostolle, euroopan parlamentille, euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden [...]: Vastaus kuudensien puiteohjelmien jälkiarviointia koskeviin asiantuntijaryhmien raportteihin, KOM(2009) 210 lopullinen
FP7

Komission tiedonanto neuvostolle, euroopan parlamentille, euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden [...]: Vastaus kuudensien puiteohjelmien jälkiarviointia koskeviin asiantuntijaryhmien raportteihin, KOM(2009) 210 lopullinen

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (53145)

Record Number: 9855 / Last updated on: 2009-07-22
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top