Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén [...]: om reaktionen på rapporterna från expertgrupperna för efterhandsutvärdering av de sjätte ramprogrammen, KOM(2009) 210 slutlig
FP7

Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén [...]: om reaktionen på rapporterna från expertgrupperna för efterhandsutvärdering av de sjätte ramprogrammen, KOM(2009) 210 slutlig

Funded under: FP7-ICT

Download application/pdf (53145)

Record Number: 9855 / Last updated on: 2009-07-22
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top