Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet, det europæiske økonomiske og sociale udvalg og regionsudvalget: Status over gennemførelsen af EU's syvende rammeprogram for forskning, KOM(2009) 209 endelig
FP7

Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet, det europæiske økonomiske og sociale udvalg og regionsudvalget: Status over gennemførelsen af EU's syvende rammeprogram for forskning, KOM(2009) 209 endelig

Funded under: FP7

Download application/pdf (54320)

Record Number: 9856 / Last updated on: 2009-07-22
Category: comDocument