Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt [...]: om de framsteg som har gjorts inom ramen för Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för forskning, KOM(2009) 209 slutlig
FP7

Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt [...]: om de framsteg som har gjorts inom ramen för Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för forskning, KOM(2009) 209 slutlig

Funded under: FP7

Download application/pdf (54320)

Record Number: 9856 / Last updated on: 2009-07-22
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top