Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse [...] Statusrapport om vedvarende energi: Kommissionens rapport i henhold til artikel 3 i direktiv 2001/77/EF og artikel 4, stk. 2, i direktiv 2003/30/EF og om gennemførelsen af EU's handlingsplan for [...], KOM(2009) 192 endelig
FP7

Meddelelse [...] Statusrapport om vedvarende energi: Kommissionens rapport i henhold til artikel 3 i direktiv 2001/77/EF og artikel 4, stk. 2, i direktiv 2003/30/EF og om gennemførelsen af EU's handlingsplan for [...], KOM(2009) 192 endelig

Funded under: FP7-ENERGY

Download application/pdf (157155)

Record Number: 9857 / Last updated on: 2009-07-22
Category: comDocument