Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis euroopa parlamendile, nõukogule, euroopa majandus- ja [...]: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia piiride avardamine - strateegia tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate uurimiseks Euroopas, KOM(2009) 184 lõplik
FP7

Komisjoni teatis euroopa parlamendile, nõukogule, euroopa majandus- ja [...]: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia piiride avardamine - strateegia tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate uurimiseks Euroopas, KOM(2009) 184 lõplik

Funded under: FP7-ICT
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top