Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Nya horisonter för IKT - en strategi för framtida och ny teknik i Europa, KOM(2009) 184 slutlig
FP7

Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Nya horisonter för IKT - en strategi för framtida och ny teknik i Europa, KOM(2009) 184 slutlig

Funded under: FP7-ICT
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top