Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Forslag rådets beslutning om vedtagelse af et supplerende forskningsprogram, som Det Fælles Forskningscenter skal udføre for Det Europæiske Atomenergifællesskab, KOM(2009) 198 endelig
FP7

Forslag rådets beslutning om vedtagelse af et supplerende forskningsprogram, som Det Fælles Forskningscenter skal udføre for Det Europæiske Atomenergifællesskab, KOM(2009) 198 endelig

Funded under: FP7-JRC

Download application/pdf (80001)

Record Number: 9859 / Last updated on: 2009-07-22
Category: comDocument