Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ettepanek nõukogu otsus Teadusuuringute Ühiskeskuse poolt Euroopa Aatomienergiaühenduse jaoks rakendatava täiendava teadusprogrammi vastuvõtmise kohta, KOM(2009) 198 lõplik
FP7

Ettepanek nõukogu otsus Teadusuuringute Ühiskeskuse poolt Euroopa Aatomienergiaühenduse jaoks rakendatava täiendava teadusprogrammi vastuvõtmise kohta, KOM(2009) 198 lõplik

Funded under: FP7-JRC

Download application/pdf (80001)

Record Number: 9859 / Last updated on: 2009-07-22
Category: comDocument