Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ehdotus: Nneuvoston päätös lisätutkimusohjelmasta, joka Yhteisen tutkimuskeskuksen on määrä toteuttaa Euroopan atomienergiayhteisölle, KOM(2009) 198 lopullinen
FP7

Ehdotus: Nneuvoston päätös lisätutkimusohjelmasta, joka Yhteisen tutkimuskeskuksen on määrä toteuttaa Euroopan atomienergiayhteisölle, KOM(2009) 198 lopullinen

Funded under: FP7-JRC

Download application/pdf (80001)

Record Number: 9859 / Last updated on: 2009-07-22
Category: comDocument