Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een beschikking van de raad tot vaststelling van een door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie uit te voeren aanvullend onderzoeksprogramma, COM(2009) 198 definitief
FP7

Voorstel voor een beschikking van de raad tot vaststelling van een door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie uit te voeren aanvullend onderzoeksprogramma, COM(2009) 198 definitief

Funded under: FP7-JRC
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top