Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till rådets beslut om antagandet av ett kompletterande forskningsprogram som ska genomföras av det gemensamma forskningscentret för Europeiska atomenergigemenskapen, KOM(2009) 198 slutlig
FP7

Förslag till rådets beslut om antagandet av ett kompletterande forskningsprogram som ska genomföras av det gemensamma forskningscentret för Europeiska atomenergigemenskapen, KOM(2009) 198 slutlig

Funded under: FP7-JRC

Download application/pdf (80001)

Record Number: 9859 / Last updated on: 2009-07-22
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top