Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MEEFS RETROFITTING Wynik w skrócie

Project ID: 285411
Źródło dofinansowania: FP7-NMP
Kraj: Hiszpania

Nowoczesne fasady do budynków energooszczędnych

Finansowany ze środków UE projekt poświęcony jest opracowaniu, ocenie i przetestowaniu innowacyjnego systemu wielofunkcyjnej elewacji, mającego poprawić energooszczędność budynków mieszkalnych w całej Europie.
Nowoczesne fasady do budynków energooszczędnych
W ramach projektu MEEFS RETROFITTING (Multifunctional Energy Efficient Façade System for Building Retrofitting) opracowywana jest elewacja łączącą technologie pasywne i aktywne, systemy gospodarki energetycznej oraz nowy kompozyt strukturalny (wraz z procesem jego wytwarzania). Działania oceniające i demonstracyjne są realizowane na przykładzie rzeczywistego budynku w mieście Merida w Hiszpanii. Ten innowacyjny system łączy wielofunkcyjne i energooszczędne panele oraz różne moduły technologiczne.

W odróżnieniu od większości rozwiązań obecnych na rynku, system opracowywany w ramach projektu MEEFS RETROFITTING zapewnia elastyczność, uwzględniając jednocześnie wymagania estetyczne dotyczące różnych rodzajów budynków. Podejście modułowe umożliwia zastosowanie zindywidualizowanych konfiguracji dla każdego rodzaju elewacji, z uwzględnieniem takich aspektów, jak orientacja i lokalne warunki klimatyczne. Zgodnie z założonym projektem, rozwiązania MEEFS RETROFITTING mają być tanie w użytkowaniu, a także łatwe w utrzymaniu, montażu i demontażu. Kolejnym celem jest stworzenie produktu końcowego, który będzie można instalować w sposób nieinwazyjny.

Po upływie niemal trzech lat od rozpoczęcia inicjatywy zakończono prace projektowe i rozwojowe, a obecnie trwa rozpoczynanie fazy demonstracyjnej. Zaprojektowano, wyprodukowano i z powodzeniem przetestowano prototypy siedmiu jednostek technologicznych. Są to: izolacja; ekologiczna elewacja; wentylowana elewacja; ochrona przeciwsłoneczna; zaawansowany system pasywnej ochrony przeciwsłonecznej/automatyczna jednostka mobilna do absorpcji energii; zaawansowany pasywny kolektor słoneczny/moduł wentylacyjny. Wykorzystanie w modułach technologii pasywnej lub aktywnej pozwala zmniejszyć zużycie energii ze źródeł pierwotnych poprzez ograniczenie zapotrzebowania energetycznego budynku lub dostarczenie energii do budynku ze źródeł odnawialnych.

Zakończono również fazę rozwojową standaryzowanych paneli wraz z ich strukturą, co odbyło się w zgodzie z wspomnianymi wcześniej działaniami. Opracowanie sieci strukturalnej wymagało zastosowania nowego podejścia, skupiającego się na kompozytach posiadających zdolność przenoszenia dużych obciążeń ze strony dodatkowych modułów. Materiał musiał spełniać wymogi wytrzymałości mechanicznej, trwałości, braku nadmiernej podatności na korozję i warunki środowiska zewnętrznego, a jednocześnie zapewniać dobre właściwości izolacyjne i termiczne. Mając to na uwadze, zespół opracował nowy kompozytowy materiał termoplastyczny, polimer wzmocniony włóknem (FRP), który jest jednocześnie wytrzymały i nie przewodzi ciepła. FRP jest łatwy w recyklingu, a ponadto szacuje się, że jego wpływ na środowisko jest 2,5-krotnie mniejszy w porównaniu z większością materiałów tradycyjnych, takich jak aluminium.

Po wytworzeniu elementy elewacji poddano serii testów zakrojonych na szeroką skalę, mających sprawdzić ich wytrzymałość na ogień, wodę, wiatr, siłę uderzeniową i akustykę. System z powodzeniem przeszedł wszystkie szczegółowe testy techniczne. To oznacza, że badana technologia elewacyjna jest gotowa do pełnego wdrożenia w mieście Merida na południu Hiszpanii. Działania demonstracyjne zostały zaplanowane na pierwszy kwartał 2016 roku.

"Po zainstalowaniu systemu elewacji rozpoczniemy monitorowanie wydajności budynku, a uzyskane wyniki zostaną porównane z tymi sprzed wdrożenia systemu", wyjaśnia koordynatorka projektu, Magdalena Różańska. "Inteligentny system opracowany w ramach projektu MEEFS RETROFITTING będzie kontrolował i monitorował jednostki technologiczne elewacji pod kątem zużycia energii, jak również inne czynniki, takie jak ustawienie paneli fotowoltanicznych względem słońca oraz dostarczenie wody dla elementów organicznych. Dane te będą okresowo weryfikowane, a pierwsze wyniki zostaną udostępnione z końcem 2016 roku".

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

MEEFS RETROFITTING, modernizacja, energooszczędność, elewacja, ochrona przeciwsłoneczna, Hiszpania, FRP, budynki
Numer rekordu: 147436 / Ostatnia aktualizacja: 2015-12-11
Dziedzina: Energia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę