Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP7

Top Story

Funded under: FP7-ICT

SOCIETIES: eolaíocht an líonraithe ábhartha

Tá raidhse uirlisí agus feidhmchlár ginte ag tionscadal taighde TFC an AE – SOCIETIES – a cheadaíonn do dhaoine teacht le chéile i bpobail chliste inar féidir leo daoine eile a aimsiú, teagmháil a dhéanamh leo agus rudaí a eagrú leo ar shlí 'ábhartha'.
SOCIETIES: eolaíocht an líonraithe ábhartha
Bainimid uile úsáid as líonraí sóisialta sa saol príobháideach agus sa saol gairmiúil. Ach cá mhéad duine sna líonraí againn a bhaineann linn, i ndáiríre? Conas a aithnímid an duine is fearr le labhairt leis nó léi ar ábhar ar leith? Conas is féidir teagmháil a dhéanamh go tapa leis an duine seo agus dul i mbun líonraithe? Ba ghné é sin de thionscadal trí bliana go leith an AE dar teideal SOCIETIES , chun Spásanna Cliste Pobail (Community Smart Spaces, CSS), mar a thugtar orthu, a chruthú, ina bhféadfadh baill a bhfuil spéiseanna fócasaithe acu teagmháil a dhéanamh le chéile, casadh ar a chéile go fisiceach, fadhbanna agus acmhainní a chomhroinnt, agus comhiarrachtaí a dhéanamh chun teacht ar réitigh i réimse ar bith den saol.

TÁ AN AE CHUN TOSAIGH I dTAIGHDE AR 'IDIRLÍON NA nEARRAÍ'

Tá taighdeoirí SOCIETIES ag obair ar ríomhaireacht uileghabhálach – ar a dtugtar ‘Idirlíon na nEarraí’ – le breis is deich mbliana anois. I dtionscadal taighde TFC níos luaithe de chuid an AE, PERSIST , féachadh ar spásanna cliste pearsanta agus ar an tslí ina bhféadfadh daoine aonair nascadh leis an teicneolaíocht ina dtithe agus ina n-oifigí féin trí ghléas amháin. ‘Is é an fhadhb is follasaí, cad a tharlaíonn nuair a nascann spásanna cliste pearsanta le chéile? Thug sé sin ar aghaidh chuig Spásanna Cliste Pobail sinn agus chuig tionscadal SOCIETIES’, a mhínigh an comhordaitheoir Kevin Doolin , ó Ghrúpa Bogearraí agus Córas Teileachumarsáide de chuid Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge in Éirinn.

Thug na comhpháirtithe faoi ardán a thógáil chun daoine, acmhainní agus seirbhísí a mheaitseáil le chéile, agus tháinig siad ar réimsí nuálacha ina bhféadfaí cabhrú le húsáideoirí dul i mbun líonraithe ar shlí níos spriocdhírithe agus níos príobháidí. D'aithin siad ocht réimse ar leith mar nuálaíochtaí tábhachtacha: Foghlaim (mar gheall ar úsáideoirí); Sainroghanna (sainteimpléid phobail); Intinn an Úsáideora (cabhrú le húsáideoirí a spriocanna a chomhlíonadh); Ionstraimiú Pobail (na daoine agus na nithe ábhartha a shainaithint); Comhthéacs Pobail (ag baint leasa as 'gaois' an tslua); Suíomh (ag díriú ar na daoine is gaire duit); Iontaoibh (scagmheicníochtaí níos déine); Príobháideacht (dlúthchuid d'fhorbairt bogearraí a dhéanamh den phríobháideacht, seachas é a chur leo níos déanaí).

Roghnaíodh trí ghrúpa úsáideoirí chun seirbhísí bunaithe ar na nuálaíochtaí a thástáil. Mar shampla, thástáil mic léinn ríomhaireachta ag ollscoil Heriot-Watt i nDún Éideann feidhmchláir aonair Personal Agenda agus MyTV agus feidhmchlár AskFree lena gcuirtear ceisteanna ar an léachtóir. Ansin, bhí siad rannpháirteach mar ghrúpa i gcluichí quiz comhoibritheacha ‘rásaí’ a bhrabhsáil agus eagraíodh cruinnithe, le feidhmchlár suímh bunaithe ar ‘gheo-fhálú’. Fuarthas go raibh ardán SOCIETIES urrúnta agus iontaofa in úsáid, gan ach aga gearr neamhfhónaimh aige, agus in ann freastal ar sheiftiúlacht na mac léinn, agus ilseirbhísí a rith go comhuaineach ar son ilúsáideoirí.

I dtriail eile, chuir taighdeoirí tionscadal SOCIETIES i láthair 4,000 toscaire ag comhdháil TFC 2013 an Choimisiúin Eorpaigh in Vilnias, an Liotuáin, mar ar tástáladh Relevance –feidhmchlár sceidealaithe, pleanála agus líonraithe comhdhála – agus saincheapadh é don chomhdháil sin. Bhain “Relevance” leas as nuálaíocht Ionstraimiú Pobail, le halgartaim thionscadail agus príomhfhocail a shainigh úsáideoirí chun go bhféadfadh rannpháirtithe na léirithe a theastaigh uathu freastal orthu a roghnú agus na daoine ar theastaigh uathu casadh orthu a aimsiú sa timpeallacht "gheo-fhálaithe." San aiseolas ó na húsáideoirí ag an gcomhdháil léiríodh an-spéis i bhfeidhmchlár a laghdódh an “tranglam sóisialta”. Go deimhin, léirigh sé cinn eile d'eagróirí comhdhála spéis i bhfeidhmchlár den sórt sin a bheith acu ag a n-imeachtaí siúd. As sin bunaíodh an chuideachta Fuseami Ltd. chun leas a bhaint as an spéis sin.

Sa tríú triail thug oibrithe tarrthála sa Ghearmáin faoi oibríocht tarrthála in ionsamhlú de dhoiteán foraoise. Chaith siad 'iJackets' chun teagmháil a dhéanamh le chéile agus le hionad cianda um bainistiú tubaistí.

FO-THIONSCADAL SOCIETIES Á SHEOLADH IN ÉIRINN

Seolfaidh Fuseami a fheidhmchlár líonraithe comhdhála bunaithe ar ‘Relevance’ i Samhain 2014. Tá an feidhmchlár bunaithe ar phróifílí gairmiúlaa mheaitseáil ar shlí éirimiúil. Is é an tInneall Ionstraimithe Ábharthachta an phríomhnuálaíocht atá i gceist leis. Cumascann sé algartaim chasta éagsúla chun scór comhchosúlachta i dtaobh gach nasc féideartha a chur ar fáil don úsáideoir. Cuirtear san áireamh oideachas, jabtheideal, réimsí spéise agus príomhfhocail, bunaithe ar an té ar mhaith leat casadh air nó uirthi. Deir TSSG go gcuirfidh an feidhmchlár ar chumas d'úsáideoirí ‘teagmhálaithe ábhartha gnó a aimsiú agus dul i dteagmháil agus i mbun caidrimh leo.'

‘An smaoineamh ná an tranglam ar fad sna meáin shóisialta a chur i leataobh agus ligean do dhaoine, má bhíonn siad i láthair ag ócáid nó in áit ar bith, logáil isteach i bhfeidhmchlár Fuseami, trí LinkedIn, agus daoine a mbeadh baint acu leo a aimsiú,’ a mhínigh Kevin. ‘Ní hiad do chairde a bheidh á lorg ag an bhfeidhmchlár seo; an smaoineamh ná daoine nach bhfuil ar aithne agat cheana féin a aimsiú. Táimid ag iarraidh an líonrú a dhéanamh níos ábhartha.'

Gheofar ar ardán SOCIETIES raidhse tuairiscí ar ailtireacht, córas bainistíochta comhthéacs, rialuithe príobháideachta agus sonraíochtaí eile atá ar fáil d'fhorbróir ar bith, ar bhonn iomlán nó ar bhonn modúil, le híoslódáil ó: http://www.ict-societies.eu/open-source.

Mhair SOCIETIES, ina raibh 15 chomhpháirtí ó 10 dtír, ó Dheireadh Fómhair 2010 go dtí Aibreán 2014, agus fuair sé 10.6 milliún euro de mhaoiniú ó FP7.


Nasc le suíomh Gréasáin an tionscadail

Naisc eile
Ardán Societies
Fuseami

Related information

Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top