Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nieinwazyjne metody terenowych badań archeologicznych

Finansowane ze środków UE konsorcjum siedmiu partnerów przebadało różne nieniszczące metody prowadzenia badań prowadzonych na kompleksowych stanowiskach archeologicznych. Wyniki projektu mają duże znaczenie dla przyszłych badań i diagnostyki archeologicznej.
Nieinwazyjne metody terenowych badań archeologicznych
W wyniku prac terenowych oraz zbierania i przetwarzania danych, w projekcie RADIO-PAST uzyskano cenną wiedzę i wypracowano nowe narzędzia wspomagające sprawniejsze zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Naukowcy przeprowadzili szereg działań naukowych i eksperymentów w "otwartym laboratorium" znajdującym się w rzymskiej osadzie Ammaia w sercu Portugalii.

Inne projekty terenowe przeprowadzone w Europie wykorzystano jako bazę referencyjną do badań porównawczych związanych z kontekstem historycznym i uwarunkowaniem geograficznym. Stanowiska tych badań znajdują się w Grecji, Francji, we Włoszech i w Austrii. W ramach tych projektów złożone z siedmiu partnerów konsorcjum zajmowało się technikami badań terenowych oraz nowymi kierunkami przetwarzania, modelowania i trójwymiarowej wizualizacji danych oraz prezentacji stanowisk.

Przeprowadzone zostały pełne badania geofizyczne i teledetekcja stanowiska Ammaia, a także szereg testów badających różne podejścia badawcze oraz gromadzenie wzorców ("ground truthing"). Wyniki badań porównawczych posłużyły za podstawę propozycji wskazówek metodologicznych dotyczących nieniszczących badań dużych stanowisk.

Działania w ramach projektu obejmowały szkolenia, międzynarodowe fora oraz organizację dwóch międzynarodowych kolokwiów poświęconych nieniszczącym metodom badawczym. Materiały naukowe są dostępne w multimedialnej witrynie internetowej projektu RADIO-PAST.

Zespół opracował także innowacyjne sposoby wizualizacji danych badań. Obejmują one cyfrowe rekonstrukcje, wizualizacje oraz materiały wideo całej osady Ammaia, a także kilka z poddanych badaniom stanowisk osadniczych we Włoszech i w Austrii. Aby zweryfikować potencjał integracji wewnętrznych ekspozycji muzealnych w przestrzeniach zewnętrznych, do prezentacji stanowisk portugalskich, włoskich i austriackich wykorzystano materiały dydaktyczne oraz muzealny pakiet wystawowy.

Inne osiągnięcia to m.in. publikacja "Przewodnika po dobrych praktykach" w dziedzinie badań nieniszczących. Dotyczy on dużych i złożonych stanowisk archeologicznych w całej Europie. Na stronie internetowej dostępny jest także film instruktażowy pokazujący, jak można skutecznie stosować nieniszczące metody badań na złożonych stanowiskach archeologicznych. Ponadto w projekcie RADIO-PAST opracowano i sfinalizowano model badań i zarządzania kulturowego opuszczonymi dużymi i kompleksowymi stanowiskami.

Wyniki tego projektu mają wpłynąć na zarządzanie dziedzictwem i zasobami kulturowymi oraz ekspozycjami muzealnymi i wystawami w miejscu stanowisk. Zaproponowane wytyczne będą użyteczne dla decydentów oraz stosownych władz, ponieważ ułatwią podejmowanie decyzji dotyczących strategii ochrony zabytków. Sukces projektu RADIO-PAST oznacza także szerszy publiczny dostęp do wiedzy archeologicznej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Podejście nieniszczące, stanowisko archeologiczne, dziedzictwo kulturowe, badanie terenowe, geofizyczny, ekspozycja muzealna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę